New Energy Cieszyn

Zezwolenia

Wydane decyzje na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania odpadów w procesie R12 i R13  oraz zezwolenie na transport odpadów na terenia całego kraju: