New Energy Cieszyn

Oferta na odbiór odpadów

Firma NEW ENERGY CIESZYN specjalizuje się w produkcji paliwa alternatywnego.
Posiadamy sortownie odpadów, ponadto obsługujemy miasta i gminy oraz firmy i podmioty
gospodarcze w zakresie odbioru odpadów komunalnych i segregowanych.
Oferujemy odbiór odpadów komunalnych w cenie:
poj. 120l. – 45,00zł + 8% VAT,
poj. 240l. – 70,00zł + 8% VAT,
poj. 1100l. – 185,00zł + 8% VAT,
poj. Kp7 – 850zł + 8% VAT (do tony, każda następna 650zł)
Odbiór odpadów segregowanych bezpłatnie.
Dzierżawa pojemników w przypadku braku swoich:
– poj. 120l. – 4zł + VAT,
– poj. 240l. – 6zł + VAT,
– poj. 1100l. – 15zł + VAT,
– poj. Kp7 – 50zł + VAT.
Zapraszamy do współpracy!

Aktualny zakres usług:
– Firma zajmuje się obsługą firm małych , średnich oraz dużych .
– Kompleksową obsługą pojemników KP-7 (podstawienie, odbiór, utylizacja odpadów)
Likwidacja dzikich wysypisk
– Produkcja paliwa alternatywnego RDF .
Działamy na terenie gmin: